OBUDŹ PASJĘ DO CZYTANIA

Napisz książkę dla ukochanego dziecka

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

DATA PUBLIKACJI 02.08.2017

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej http://kursyellowpear.pl/ przez Katarzynę Berską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KREATYWNY OGRÓD YELLOW PEAR KATARZYNA BERSKA, ul. Wiśniowa 4, 05-310 Kałuszyn, NIP: 8222015199.

§ 1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Sprzedawca – Katarzyna Berska, prowadząca działalność gospodarczą KREATYWNY OGRÓD YELLOW PEAR KATARZYNA BERSKA, ul. Wiśniowa 4, 05-310 Kałuszyn, NIP: 8222015199.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://kursyellowpear.pl/
 3. Kupujący – każdy podmiot, który decyduje się na zakup produktu na Stronie

§ 2

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane Sprzedawcy przez Kupującego w ramach formularza zamówienia przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej za pośrednictwem Strony. Podanie danych osobowych przez Kupującego  jest dobrowolne, ale niezbędne, by Kupujący mógł zawrzeć ze Sprzedającym umowę o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 4. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 6. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym w szczególności do:
  wglądu do swoich danych osobowych,
  żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 3

PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, Kupujący nie będzie w stanie korzystać ze Strony, a w szczególności nie będzie w stanie złożyć zamówienia.
 4. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Masz pytania co do kursu? Napisz!

Dane kontaktowe:

kontakt@yellowpear.pl

WYŚLIJ